Nieuws

25 jaar ondernemerschap in projectontwikkeling

‘Projecten worden steeds complexer.’ Volgens Rob Waaijer vragen processen en inpassingen van projecten in de bestaande omgeving steeds vaker om creativiteit, kennis en ervaring. Daarnaast is vooral een goede communicatie naar omwonende en ander stakeholders van belang.

Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest bij Van Bohemen Vastgoed werd het tijd om de opgedane kennis en ervaring in een eigen bedrijf toe te passen. ‘In de jaren ’90 lag het accent op grote gebiedsontwikkelingen (VINEX). Als startende ontwikkelaar hebben wij ons toegelegd op woningbouwprojecten in de randgemeenten.’ Waaijer Projectrealisatie volgde het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeenten in de regio en groeide al snel uit tot een gebiedsontwikkelaar met projecten als  ‘s-Gravenhout (568 woningen) in Nootdorp en Park Allemansgeest (680 woningen) in Voorschoten. Deze projecten werden integraal ontwikkeld inclusief de inrichting van het openbaar gebied.

Ontwikkelaar stedelijk gebied
Omdat het stedelijk gebied steeds dynamischer wordt om de veranderende vraag en aanhoudende stroom van mensen te kunnen blijven faciliteren moet de gebouwde omgeving zichzelf de komende jaren blijven vernieuwen. Daarom werken wij aan twee soorten opgaven: (her)ontwikkelingen in gebouwde omgeving, zoals een kantoor-/woongebouw aan de Boezemweg/Oostplein in Rotterdam op de plek van een voormalig schoolgebouw en het woongebouw De Frederik in Wassenaar op de plek waar vroeger een zwembad stond en de (her)ontwikkeling van buurt- en wijkwinkelcentra, bijvoorbeeld in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland), De Lier (Westland) en Den Hoorn (Midden Delfland).

Toekomst
Naast de ontwikkelingen in het stedelijk gebied blijft Waaijer Projectrealisatie actief in de gebiedsontwikkeling. Gelet op de aanhoudend vraag naar woningen is het vrijwel onmogelijk deze opgave alleen in het stedelijk gebied op te lossen. Daarnaast gelden voor nieuwbouw vanaf 2021 nieuwe normen waarbij gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn in de exploitatie. Aspecten op het gebied van duurzaam- en circulair bouwen (hergebruik van bouwmaterialen) krijgen een steeds prominentere rol in het bouwproces. ‘Waaijer Projectrealisatie gaat deze uitdaging aan en met de juiste mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.'

Waaijer Projectrealisatie 25 jaar