Profiel

Werkwijze

Het creëren van meerwaarde is de kern van onze werkwijze. Wij bieden onze opdrachtgevers meer visie, meer expertise, meer daadkracht en meer klantgerichtheid.

Waaijer Projectrealisatie ontwikkelt veelal (complexe) binnenstedelijke projecten en gebiedsontwikkelingen aan de randen van steden. Opgaven die wij, zelfstandig of in samenwerking met partners, op een creatieve manier en met beide handen oppakken. Elk project wordt vanuit een klein team door één persoon aangestuurd. Onze korte communicatielijnen en daadkrachtige aanpak zorgen ervoor dat wij projecten realiseren conform de gemaakte afspraken.

U wordt als opdrachtgever vanaf het begin af aan bij de ontwikkeling betrokken. Door tijdens dit proces geen concessies te doen in onze keuzes, ontwikkelen wij projecten die zich onderscheiden in vormgeving en kwaliteit. Hiermee creëren wij meer waarde voor onze opdrachtgevers.

Visie

Het stedelijk gebied wordt steeds dynamischer. Om de veranderende vraag en aanhoudende stroom van mensen te kunnen blijven faciliteren moet het stedelijk gebied zichzelf de komende jaren blijven vernieuwen.

Deze maatschappelijke veranderingen hebben een grote impact op de kantoor-, woning- en winkelmarkt. Gebouwen die niet langer voldoen aan de wensen van gebruikers zullen vervangen of getransformeerd moeten worden. Ontwikkelaars die er in slagen om een antwoord te vinden op de veranderende vraag zullen een bijdrage leveren aan het functioneren van onze steden. De hoge concentratie van belangen in het stedelijk gebied maakt ontwikkelingen vaak ook complexer.

Met onze expertise en daadkracht gaan wij deze uitdaging graag samen met u aan.

Herontwikkeling

Onze expertise op het gebied van herontwikkeling wordt steeds belangrijker. Door het wijzigen van de bestemming van leegstaande gebouwen voegen wij op een duurzame manier waarde toe op economisch, sociaal- en maatschappelijk gebied.

Binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden bedenken wij creatieve, flexibele en duurzame oplossingen. Door leegstaand onroerend goed een nieuwe bestemming te geven creëren wij meer waarde voor u, het gebouw en zijn directe omgeving.

Het kantoor van Waaijer Projectrealisatie is zelf een goed voorbeeld van zo'n binnenstedelijke herontwikkeling. Midden in het historische centrum van Voorburg is een voormalige Buitenplaats uitgebreid tot kantoor.

Maatschappelijke betrokkenheid

Waaijer Projectrealisatie is maatschappelijk betrokken. Dit ziet u niet alleen terug in onze benadering van complexe stedelijke vraagstukken, maar ook in de initiatieven op het gebied van zorg, cultuur en sport die wij ondersteunen.

Medische zorg - Stichting DADA. In samenwerking met stichting DADA worden in ziekenhuizen en zorginstellingen projecten geïnitieerd voor langdurig zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. www.stichting-dada.nl

Sport - Waaijer Projectrealisatie is sponsor van de Voorburgse Mixed Hockey Club Cartouche. Deze bijdrage stelt de club in staat om ook in de toekomst topsport te kunnen blijven bedrijven. www.hc-cartouche.nl

Cultuur - Waaijer Projectrealisatie is sponsor van het Huygens Festival Voorburg, hét klassieke muziekfestival in de gemeente Leidschendam Voorburg. www.huygensfestival.nl

Lidmaatschap NEPROM

Waaijer Projectrealisatie is lid van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). Deze vereniging is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de inhoudelijke samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

De NEPROM telt 77 leden (januari 2023). Dit zijn zowel regionale actieve ontwikkelbedrijven als internationaal opererende beursgenoteerde ondernemingen. Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. De NEPROM spreekt leden aan op de kernwaarden: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het onderschrijven van de gedragscode is vereist voor lidmaatschap van de vereniging en een oordeelscommissie ziet toe op de vervangen. Het lidmaatschap van de NEPROM kan gezien worden als keurmerk. www.neprom.nl