Commercieel vastgoed

Project /

Centrumplan Huygenskwartier

Het voormalige gemeentehuis en de huidige Hoogvliet supermarkt locatie in het Huygenskwartier maken plaats voor een nieuw centrumplan. Aan de Raadhuisstraat worden beide locaties getransformeerd tot een nieuwe Hoogvliet supermarkt met daarboven diverse stadswoningen en appartementen aan een groene binnentuin. Onder het complex komt een parkeergarage.

Het nieuwe centrumplan zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de huidige winkelstructuur met respect voor de historische waarden. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaat tevens de mogelijkheid extra parkeren te integreren en de woonfunctie in het Huygenskwartier te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus op verschillende maaiveldniveaus.

Website
www.deherentuyn.nl
Locatie

Huygenskwartier Voorburg (gemeente Leidschendam Voorburg)

Omvang

2.000 m2 BVO supermarkt, 37 stadswoningen en appartementen en circa 100 parkeerplaatsen in een parkeergarage

Gebruiker

Hoogvliet Supermarkten

Architect

RPHS+

Status

In ontwikkeling

Centrumplan Huygenskwartier vogelvlucht Centrumplan Huygenskwartier 1 Centrumplan Huygenskwartier 2 Centrumplan Huygenskwartier 3 Centrumplan Huygenskwartier 4

Berkel Centrum West

Waaijer Projectrealisatie ontwikkelt in samenwerking met ABB Bouwgroep het centrumplan Berkel Centrum West. Door de realisatie van Berkel Centrum West wordt het centrum van Berkel en Rodenrijs verder ontwikkelt als hoofdwinkelcentrum van Lansingerland.
Het plan bestaat uit de realisatie van een supermarkt, winkels, horeca en parkeergelegenheid. Ook worden circa 170 appartementen in diverse prijsklassen gebouwd, waarvan een fors aandeel bestemd is voor starters.

De komende 10 jaar zal naar verwachting de gemeente met ongeveer 8.000 inwoners groeien tot 68.000 inwoners. Het is belangrijk om het voorzieningenniveau af te stemmen. Na de herontwikkeling aan de oostzijde van het centrum (Kerksingel) wordt nu het centrumgebied verder versterkt en afrond door aan de westzijde van het centrum (Westersingel) een uitbreiding te laten plaatsvinden. Berkel Centrum West wordt een aangenaam en levendig verblijfsgebied door de combinatie van winkels en wonen, horeca en vrije tijd, pleinen en terrassen aan het water.

Berkel centrum West is een gewonnen tender die de gemeente Lansingerland heeft uitgeschreven.

Website

www.berkelcentrumwest.nl

Locatie

Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland)

Omvang

2.500 m2 BVO supermarkt, 3.100 m2 BVO winkels en horeca, 170 huur- en koopappartementen en 350 parkeerplaatsen in een parkeergarage

Partner

ABB Bouwgroep

Architect

RPHS +

Toestand

In verkoop en uitvoering

Den Hoorn Centrum

Het centrum van Den Hoorn staat aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling die de kwaliteit en leefbaarheid van het dorpshart duurzaam zal verbeteren. 

Op de hoek van de Looksingel en de winkelstraat Dijkhoornseweg ontwikkelt Waaijer Projectrealisatie een nieuw centrumplan met winkels, waaronder een Jumbo supermarkt, een dagwinkel en diverse appartementen op de verdieping. Met het komst van het centrumplan ontstaat een compleet, compact en comfortabel dorpshart. Door de uitbreiding van het huidige winkelaanbod krijgt het centrum een grotere aantrekkingskracht en een betere uitstraling.

Locatie

Den Hoorn (gemeente Midden Delfland)

Omvang

2.000 m2 BVO winkelruimte en 12 koopwoningen

Architect

RPHS Architecten

Gebruiker

JUMBO Supermarkten BV

Status

In ontwikkeling

Hoofdkantoor Auris Groep

Voor de Koninklijke Auris Groep heeft Waaijer Projectreaisatie aan het Ammanplein Rotterdam een nieuw hoofdkantoor en audiologisch centrum ontwikkeld.

Tot 2007 was op deze locatie een school van de voorloper van de Koninklijke Aurisgroep, De Koninklijke Amman Stichting gevestigd. De Koninklijke Auris Groep is een organisatie die onderwijs, begeleiding en zorg biedt aan mensen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De stichting en het plein zijn beide vernoemd naar Johan Conrad Amman (1660-1724) die doof geboren werd, maar toch leerde spreken. Met de realisatie van dit plan is de Koninklijke Auris Groep na enkele jaren in Gouda gehuisvest te zijn weer teruggekeerd op een voor hen belangrijke locatie.

Locatie

Rotterdam

Omvang

2.600 m2 BVO kantoor en 26 parkeerplaatsen in een parkeergarage

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Gebruiker

Stichting Koninklijke Aurisgroep

Status

Opgeleverd

 

De Winkelier

Met de ontwikkeling van centrumplan De Winkelier heeft het kernwinkelgebied een hoogwaardige uitstraling en een economische impuls gekregen. 

Op de kop van de Hoofdstraat is de voormalig RABO bank gesloopt om plaats te maken voor een Albert Heijn supermarkt, een ondergrondse parkeergarage en appartementen in verschillende huurniveaus. Het naastgelegen pand is herontwikkeld tot verschillende winkelunits en geïntegreerd in de totale ontwikkeling.

Locatie

De Lier (gemeente Westland)

Omvang

3.000 m2 BVO winkelruimte, 17 huurwoningen en 53 parkeerplaatsen in een ondergrondse garage

Partners

BPD (voorheen MAB Development)

Architect

Roeleveld-Sikkes Architects

Gebruiker

Albert Heijn, Gall&Gall, Bakker Van Maanen, Bloemist De Bloemenzee en specialiteitenwinkel Lira

Status

Opgeleverd

 

De Raadsheer

Binnenstedelijke herontwikkeling in het centrum van Boskoop.

Naast het gemeentehuis heeft een sloopwaardig pand plaats gemaakt voor De Raadsheer. Dit centrumplan bestaat uit een kantoorgebouw voor woondiensten Trifolium en een ABN AMRO bankgebouw. Aan het Torenpad zijn twee kleinschalige appartementengebouwen gerealiseerd. Dit plan vormt een binnenstedelijke herontwikkeling die het centrum van Boskoop een aanzienlijke kwaliteitsverbetering geeft. 

Locatie

Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn)

Omvang

3.000 m2 BVO kantoor en 30 koopwoningen

Architect

VVKH Architecten

Gebruiker

Woningbouwvereniging Trifolium en ABN AMRO Bank

Status

Opgeleverd