Nieuws

Berkel Centrum West

Donderdag 29 maart 2018 hebben wethouder Albert Abee (gemeente Lansingerland), Rob Waaijer (Waaijer Projectrealisatie) en Gert-Jan Brandwijk (ABB Bouwgroep) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs, ter hoogte van de Westersingel. In deze overeenkomst worden afspraken over onder andere programma, financiën en het openbaar vastgelegd.

Centrumplan Berkel Centrum West

Het plan bestaat uit de realisatie van circa 5.600 m2 BVO aan supermarkt, winkels en horeca én circa 350 stuks gebouwde parkeervoorzieningen. Ook worden circa 170 appartementen in diverse prijsklassen gebouwd, waarvan een fors aandeel bestemd is voor starters. In 2017 heeft de ontwikkelcombinatie Waaijer Projectrealisatie en ABB Bouwgroep, in nauwe samenwerking met de gemeente, een stedenbouwkundige visie laten opstellen door RPHS + uit Voorburg. De afgelopen periode is gestart met de bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van het centrumplan. Eind februari is het concept Voorlopig Ontwerp van de aangeboden gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden in het plan.

Waarom deze uitbreiding?

De gemeente wil het centrum van Berkel en Rodenrijs verder ontwikkelen als hoofdwinkelcentrum van Lansingerland. De komende 10 jaar is de verwachting dat de komende 10 jaar met ongeveer 8.000 inwoners zal groeien tot 68.000 inwoners. Het is belangrijk om het voorzieningenniveau af te stemmen. Na de succesvolle herontwikkeling aan de oostzijde van het centrum (Kerksingel), willen we nu het centrumgebied verder versterken en afronden door ook aan de westzijde van het centrum (Westersingel) een uitbreiding te laten plaatsvinden. Doel van de uitbreiding is het creëren van een aangenaam en levendig verblijfsgebied. Dit betekent dat we inzetten op een combinatie van winkels en wonen, horeca en vrije tijd, pleinen en terrassen aan het water.

De planning

Met de ondertekening van de overeenkomst bekrachtigen we de samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelcombinatie. Het ontwerpbestemmingsplan gaat naar verwachting in mei 2018 ter inzage. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste bouwactiviteiten begin 2021.

Berkel centrum West is een gewonnen tender die de gemeente Lansingerland heeft uitgeschreven.