Nieuws

Nieuw centrumplan Huygenskwartier Voorburg

Waaijer Projectrealisatie heeft samen met Hoogvliet Beheer en RPHS+ het initiatief genomen om aan de gemeente Leidschendam-Voorburg een verkennend stedenbouwkundig onderzoek te presenteren naar de herontwikkelingsmogelijkheden van het gemeentehuis en de Hoogvliet supermarktlocatie in het Huygenskwartier Voorburg.

Met het vertrek van de gemeentelijke diensten uit het monumentale Raadhuis aan de Herenstraat 42 en het naast- en achtergelegen jaren ’80 kantoorgebouw is deze locatie leeg komen te staan. Om de negatieve gevolgen van leegstand te voorkomen is een spoedige, nieuwe en duurzame invulling van deze plek noodzakelijk.

Daarnaast heeft de huidige Hoogvliet supermarkt, op de naastgelegen locatie aan de overzijde van de Vlietstraat, behoefte aan een grotere, gelijkvloerse supermarkt, wat op haar huidige locatie niet realiseerbaar is.

In de stedenbouwkundige verkenning worden beide vraagstukken als één integrale herontwikkelingsopgave benaderd. Het resultaat is een visie op het gebied die de aanwezige hoogteverschillen benut, de huidige winkelstructuur versterkt, een publieksfunctie terugbrengt en historische waarden respecteert en opnieuw interpreteert. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaan tevens mogelijkheden om ca. 120 parkeerplaatsen te integreren en de woonfunctie in het Huygenskwartier te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus op verschillende maaiveldniveaus.

Herenstraat 42.

De locatie Herenstraat 42 bestaat uit een monumentale Raadhuis en een jaren ’80 wit gepleisterde kantoorgebouw (servicecentrum). De stedenbouwkundige visie gaat uit van behoud van het Rijksmonument en sloop van het naast- en achtergelegen kantoorgebouw.

Het Rijksmonument kan worden verbouwd tot vergadercentrum voor de gemeenteraadsfracties en de griffie. Tussen het Rijksmonument en het pand Herenstraat 36 is er ruimte voor een nieuwe Raadszaal inclusief een separate tribune.

Het achtergelegen kantoorpand wordt tot aan de Raadhuisstraat gesloopt. Op deze plek komt een nieuwbouwcomplex bestaande uit een verdiepte parkeergarage met op begane grond niveau een grotere Hoogvliet supermarkt. Op het dak van de supermarkt komt een daktuin met stadswoningen voor jonge gezinnen en appartementen voor starters en alleenstaanden. De nieuwe supermarkt krijgt aan de Herenstraat een toegang via de panden Herenstraat 44-46 (begane grond) waar nu Artibrak is gehuisvest en een tweede toegang aan de Vlietstraat of Raadhuisstraat. Vanuit de parkeergarage is de supermarkt bereikbaar via een lift en/of een tapis roulant.

Herenstraat 52 en 54

Op de locatie van de huidige Hoogvliet supermarkt blijven de panden Herenstraat 52 en 54 gehandhaafd en de achtergelegen laagbouw wordt tot aan de Raadhuislaan gesloopt. De begane grond van de panden Herenstraat 52 en 54 wordt verbouwd tot winkelruimte en/of horecaruimte. Achter deze panden komen aan de zijde van de Vlietstraat en de Raadhuisstraat stadswoningen voor jonge gezinnen.

De stedenbouwkundige verkenning is een eerste aanzet tot een integrale invulling van het gebied. Waaijer Projectrealisatie is voornemens samen met Hoogvliet Beheer en RPHS+ in overleg met de gemeente, het ondernemersfonds Huygenskwartier, bewoners en overige belanghebbenden zoals Mooi Voorburg, de verkenning nader uit te werken tot een definitief plan.

Download het stedenbouwkundig onderzoek hier