Nieuws

Ondertekening ontwikkelovereenkomst Casa Cadanza

Woensdag 20 april 2022 hebben de gemeente Lansingerland en Ontwikkelcombinatie Berkel Centrum West B.V. (BCW), bestaande uit Waaijer Projectrealisatie en ABB Bouwgroep, de ontwikkelovereenkomst voor het te realiseren Cultuurhuis Casa Cadanza in Berkel Centrum West ondertekend.

De afgelopen twee jaar is toegewerkt naar een Programma van Eisen (PvE) met schetsontwerp. In dit PvE staan de eisen en behoeften voor het te realiseren Cultuurhuis. Door het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst hebben partijen uitgesproken het Cultuurhuis volgens dit ruimtelijk programma te ontwikkelen.

Casa Cadanza wordt een huis waar cultuur in de breedste zin van het woord beleefd gaat worden. Met twee filmzalen, een theaterzaal, cursusruimtes, horeca en de bibliotheek wordt dit het culturele kloppende hart van Berkel Centrum West en de gemeente Lansingerland.

Het Cultuurhuis wordt een kloek gemetseld gebouw dat uit het water van de haven verrijst. De in reliëf gemetselde gevels bestaan uit dezelfde steen als de aangrenzende kademuur van de haven. In de kelder onder het gebouw bevindt zich een openbare fietsenstalling voor circa 400 fietsen, waar de bezoekers van het gebied op een veilige en comfortabele wijze hun fietsen kunnen stallen.’

Later dit jaar volgt de ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Daarmee geeft de gemeente aan BCW de officiële opdracht het Cultuurhuis Casa Cadanza samen met een aannemer te realiseren. De daadwerkelijke bouw start eind dit jaar/begin volgende jaar met het slaan van de 1e paal.

Meer informatie over Casa Cadanza is te vinden op www.casacadanza.nl of volg Casa Cadanza op Facebook of Instagram.

Cultuurhuis