Nieuws

Start bouw hoofdkantoor Koninklijke Auris Groep Rotterdam

Waaijer Projectrealisatie ontwikkelt voor de Koninklijke Auris Groep aan het Ammanplein in het centrum van Rotterdam een nieuw bestuursbureau en audiologisch centrum.

Tot 2007 was op deze locatie een school van de voorloper van de Koninklijke Aurisgroep, De Koninklijke Amman Stichting gevestigd. De Koninklijke Auris groep is een organisatie die onderwijs, begeleiding en zorg biedt aan mensen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De stichting en het plein zijn beide vernoemd naar Johan Conrad Amman (1660-1724) die doof geboren werd, maar toch leerde spreken. Met de realisatie van dit plan keert de Koninklijke Auris Groep na enkele jaren in Gouda gehuisvest te zijn weer terug op een voor hen belangrijke locatie.